SIMPANAN DUIT TURUS


SIMPANAN DUIT TURUS

  1. Simpanan Duit Turus adalah simpanan anggota dalam rangka membangun modal usaha produktif.
  2. Setoran tunai Simpanan Duit Turus minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan
  3. Batas maksimal Simpanan Duit Turus adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  4. Simpanan Duit Turus yang menjadi jaminan kredit tidak boleh ditarik, selama kredit belum lunas.
  5. Balas Jasa Simpanan (BJS) Duit Turus sebesar 7% (tujuh persen) per tahun.
  6. Simpanan dilindungi oleh Jalinan Kalimantan (TUNAS).

BAGIKAN

Mulailah sekarang dengan simulasi kredit.

Sebagai perhitungan angsuran kredit Anda.